Garantiförsäkring

När du skriver kontrakt med en beställare om att utföra en entreprenad krävs en fullgörandegaranti för både entreprenadtiden och garantitiden. Med en garantiförsäkring, eller fullgörandeförsäkring som det också heter, lever du upp till kraven som ställs i de allmänna bestämmelserna AB och ABT.

Tidigare har man ofta använt sig av bankgarantier eller liknande lösningar för detta, men vi ser idag en stor ökning av garantiförsäkringar hos entreprenörer. Detta är det absolut smidigaste sättet att möta en beställares krav på säkerhet enligt oss. Med denna försäkring är det ju dessutom just beställaren som får det faktiska försäkringsskyddet då de kan nyttja försäkringen om ni går i konkurs eller av något annat skäl inte kan slutföra ert åtagande. I många fall ställs det krav på uppvisande av en fullgörandeförsäkring redan vi tecknande av kontrakt mellan beställare och entreprenör. Därför är det smidigt att ha en snabb och kunnig partner som Ankaret. Skicka oss en kopia på kontraktet och vi återkommer med en offert på fullgörandeförsäkringen.

Många försäkringar idag handlar mycket om vilket skydd man får, vilka självrisker man sätter, vilka tilläggsförsäkringar man väljer. Detta kan upplevas krångligt. Denna försäkring däremot, den är väldigt enkel. Fullgörandeförsäkringen består av ett garantibelopp som räknas fram efter kontraktets värde. I ert kontrakt framgår även för vilken tidsperiod försäkringen ska gälla, så vad försäkringen ska innehålla och under vilken period den ska gälla är redan bestämt och klart. Det ni bör göra är att skaffa en partner för detta som har bra upparbetade kontakter med flertalet garantiförsäkringsbolag. Någon som snabbt och smidigt tar fram en offert för era projekt, ansvarar för all administration kring dessa samt ser till att priset faktiskt blir så lågt som möjligt. Den partnern heter givetvis Ankaret. Kontakta oss så berättar vi mer!

Formulär för garantiförsäkring

Fyll i formuläret nedan så tittar vi på uppgifterna och det bifogade kontraktet så fort som möjligt, därefter kontaktar vi dig och berättar hur vi går vidare tillsammans.